Etter 8 år med drosjekjøring har Arnold Fossum sagt opp sin avtale med Taxi Innlandet 03650, så 30.juni blir hans siste arbeidsdag som drosjesjåfør.
– Det har vært noen fine år og jeg har likt drosjekjøringen veldig godt, men nå ser jeg frem til å bli pensjonist og få mere fritid, sier Arnold.

Arbeidsmengden har gått oppover siden han startet, så for den rette personen er det store muligheter for god inntjening for den som vil «ta over» drosjekjøringen på Kvikne.

– Interesserte kan ta kontakt med meg, så skal jeg være behelpelig så en ny drosje kan komme igang på Kvikne.

– Det har vært drosje på Kvikne ihvertfall i 90 år tilsammen, så jeg håper noen kan tenke seg å ta over, for behovet er helt klart økende, avslutter han.