Årets førsteklassinger har mottatt sine nye ransler, og er klar til 10 år med skolegang!
Vi ønsker dem lykke til på veien.