Etter en rolig vinter er det nå full aktivitet ved Ya bru. Ny bru skal være på plass ca. 1.november, og da må den gamle vekk. Firma Gjermundshaug anlegg med underentrepenør Tannåneset Maskin er i full gang med rivingen. Asfaltdekket er fjernet og brukar er pigget istykker med gravemaskin. Det meldes om solid betong fra maskinfører! Det ble gjort godt arbeid før i tiden. Blokker av brua blir nå fjernet, og bærebjelkene skal etterhvert løftes vekk med kran. Så starter arbeidet med å få på plass nytt fundament. Selve brua skal lages i seksjoner, og sveises sammen på stedet. Dette er en ny måte å bygge bru på, og Ya bru ses på som et pilotprosjekt for måten den blir bygd på. Vi vil følge utviklingen av «nybrua» utover sommeren.