En del har lurt på hvorfor det ikke er lys i  gatebelysning langs Yset sentrum på kveld og natt.
I sommer ble det skiftet ut til led-lys, og i den forbindelse så måtte Vegvesenet koble om litt.
Dette har drygd, men det vil i løpet av kort tid bli lys i mastene ifølge saksbehandler.
Oppdatering 30.august: i kveld kom det på lys i gatelyktene gjennom Yset, men bare lyktene fra Ya bru og nordover. Lyktene fra Ya bru og sørover er fortsatt mørke.

Når det gjelder Ya bru, så har vi fått tilbakemelding om at interimsbru (omkjøringsveg) er planlagt satt opp i uke 40 (fra 4.oktober 2021) og 41, ved siden av eksisterende bru.
Arbeidet med ny bru vil pågå i vinter, og det forventes at ny bru er klar til sommeren 2022. Deretter rives gammelbrua, før utgraving og peling for nye fundamenter kan begynne.

Prosjekteringsgrunnlaget for ny Ya bru skal snart til teknisk godkjenning, og det antas at stålbrua leveres klar til montering på stedet i månedsskiftet mai/juni 2022.

Denne brua var alternativ 1 i planbeskrivelsen, men det ble valgt stålbru for Kvikne (se øverste bilde). Foto: skjermdump fra planbeskrivelsen av Ya bru

Se hele planbeskrivelsen her.

En del av oss håpte på en bru med overliggende limtrebæring (se bildet ovenfor), noe lik Tynset bru, men det ble det desverre ikke.
Det ble valgt en løsning som er lik den som er i dag, dog litt bredere, og dagens gang- og sykkelvegbru kan bevares og videreføres som den er.

Ya bru blir bygningsmessig et pilotprosjekt når det gjelder måten den skal bygges på. Det blir en ny måte å sveise sammen elementene, som ikke er prøvd før.