Tirdag 17.september ble Ya bru «enveiskjørt» og lysregulert på grunn av at den er skadet. Det er vissnok ikke trygt å la trafikken gå som normalt over brua lenger, så en må nok bare venne seg til en liten stopp når man skal passere over brua framover. Ifølge trafikkmeldingen fra Statens vegvesen er det vedlikeholdsarbeid som vil vare til 1.april 2020. Etter det som står om saken i diverse aviser skyldes skaden forvitring, og kanskje det må bygges ny bru.

Som en skjebnens ironi kom denne kjørende under fotograferingen av brua. Underteksten med hvit skrift sier; «quality never goes out of style» Foto: Kari Nystuen