Årets Vollandager er fra 8.-10. august, og det blir onnfest, konsert i kapellet og foredrag om villreinen.

Se video av Olav Strand her.