Vollandag ble arrangert 6.august. Det var samme helga som fiskefestivalen.
Forskjellige aktiviter kunne prøves på tunet.