Kvikne.no har fått tilsendt en uttalese fra Kvikne Eiendom. Vi refererer denne her:


 

Kvikne Eiendom A/S «VisBook-bygg» ferdig våren 2020.

Kvikne Eiendom A/S ønsker flere lokale investorer i eiendomsselskapet.

Ønsker du å være en aktør som vil være med på laget for å skape en positiv utvikling for Kviknebygda så ta kontakt med Kjell Bjørsagård tlf 95272825 for en uforpliktende samtale.
NB: Det kan faktisk være en grei pengeplassering og det forventes avkastning på investert kapital.
En slik utbygging vil også føre til store ringvirkninger for resten av bygdesamfunnet, f.eks.skole, innbyggertall,boliger og annen næring.