Vi videreformidler her en viktig oppfordring fra Forollhogna Villreinområde:

Vi går inn i ei påske med bra skiføre i fjellet og strålende værutsikter. Dette vil gi stor utfart i fjellet og inn i de
områdene reinen står. Det er derfor riktig å minne om at reinen har hatt en hard vinter der mye
av vinterbeitene har vært og er nediset. Reinen er derfor akkurat nå, før våren og sommeren, inne i sin aller mest kritiske fase.
Vi vil på det sterkeste oppfordre til å ikke prøve å komme innpå reinen når dere ser dyr/spor,
men observer på avstand uten å forstyrre. Det er ikke lenge igjen til kalving så det er spesielt viktig å ikke
forstyrre fostringsflokkene på denne tida. Reinen i Forollhogna har blitt skyere de siste åra og reagerer mye sterkere
på folk nå enn for 10 år siden. Jeg skremte ut en bukkeflokk på 1,1 km avstand i dag og fostringsflokken på
bildet kom drivende forbi meg etter å ha blitt støkt av påsketurister. De tilbakela en distanse på flere km før de igjen roet seg.
Så folkens, vis hensyn til dyrelivet i fjellet. GOD PÅSKE