Ønsker du at din jobb skal være å administrere Kvikne-naturen?
Nå har du sjansen! Kvikne Utmarksråd annonser etter en vikariatstilling.

Kvikne Utmarksråd har også startet opp med skuddpremie på det som ansees som skadedyr.

Foto: Bjørn Øien