Dette er ett innlegg fra Kvikne Utvikling.


Kvikne Utvikling har fått beskjed om at det kommer 5 flykningefamilier til Kvikne i løpet av mai, i alderen 5-75 år. De vil trenge litt hjelp av oss som bor her til å komme igang med sine nye liv. Foreløpig har vi ikke fått mer informasjon av kommunen enn dette, men når det nærmer seg vil vi sørge for at det blir holdt et informasjonsmøte for hele bygda.

I første omgang vil vi gjerne at de som er interessert i å hjelpe til, tar kontakt med noen i styret til Kvikne Utvikling, f.eks leder Kirsten H Lund, tlf 97433655.