Her er link til spilleregler mm gjeldende J7, J9, G9 og G/J12.

Denne bør alle spillere, trenere og dommere gå gjennom før kampstart.

Legg ekstra merke til de nederste pkt i menyen til venstre:

Fair play, trenerevett og dommerens rolle ;)

G/J12 og G/J14 har egne matchballer som ligger på øverste hylle i kiosken, denne hentes av dommeren og legges tilbake av dommeren.

Det ligger to «bokser» på hyllen ved matchballene, den ene har rene fløyter for de som ikke har egne, etter bruk legges den i den boksen med tekst «brukte» så skal vi prøve å passe på at det alltid er noen rene der.

Normalt avholdes et fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Hjemmelagets trener tar initiativet til fair play-møtet. Som et minimum bør dialogen i denne samtalen omfatte disse temaene:

Spillet

  • Pressfri sone ved målspark (regel 16)
  • Metode for målspark målspark (regel 16)
  • tilbakespillsregelen skal benyttes (regel 12)
  • Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?
  • Hva og hvordan gjør vi ved skader?
  • Hva kan vi gjøre for å fremme positivitet og fotballglede på banen?

Rammene

  • Husk å ønske motstanderlaget og dommeren lykke til før kampen, og takk for kampen etterpå.
  • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
  • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

Fair play-møtet avsluttes med at trenere og dommere normalt håndhilser på hverandre igjen (husk smittevern ;) ). Dette symboliserer at inngåtte avtaler under fair play- møtet skal holdes, og at det viktigste ikke er å vinne, men å delta.

 

En god ramme og et godt fair play-møte gir oss en skikkelig fotballfest!