Vi har fått følgende beskjed fra TrønderEnergi:

TrønderEnergi Kraft skal kommende uke gjøre vedlikeholdsarbeid på Storfossdammen. 

I den forbindelse har vi fått tillatelse fra NVE til å fravike kravet om minstevannføring fra Storfossdammen på 500 liter/sek. TrønderEnergi Kraft stenger i perioden inntakene fra Nåva og Ølvassbekken. Minstevannføring nedstrøms Nåverdalen vil derfor sannsynligvis være tilnærmet normal mens området mellom Storfossdammen og Nåverdalen vil ha mindre vannføring enn normalt. Arbeidene er planlagt å være ferdig og minstevannføring igjen åpnet kommende fredag, den 25. juni.