Tynset kommune har nå gjort brannhydranten ved skola tilgjengelig for de som
måtte ha behov for større mengder rent vann.
Det er koblet til ett uttak med kran på hydranten.
Kommunen presiserer at dette er tappepunkt for nødvann,
og at brukere tar kontakt med kommunen.
Foto: Torgeir Svergja

Tlf: 62 48 50 00, og på kveld: 91 12 55 33