På grunn av en unormal lav fellingsprosent i Forollhogna villreinområde har Forollhogna villreinutvalg nå
vedtatt å forlenge jakta i 2016 med 4 dager, til og med 24 september. Les mer på utmarkrådets egen nettside.

Hør innslag på Nea Radio med Terje Borgos om årets villreinjakt.