Kvikne.no har fått en oppfordring fra Fias:

«Et besøk på det ubetjente returpunktet på Kvikne i går viste at det ikke bare er hyggelige ting som kommer frem når snøen forsvinner. Se vedlagte bilde.

FIAS’ nye driftssjef kan konstatere at avfall som skulle vært levert til gjenvinningsstasjonen er plassert ved siden av containerne for sortert avfall i løpet av vinteren. Dette er forsøpling som ikke er hyggelig for noen, og når FIAS må rydde opp, blir det økte kostnader, som igjen gir økt renovasjonsgebyr.

FIAS oppfordrer alle på Kvikne til å bruke gjenvinningsstasjonen, og minner om at den mobile gjenvinningsstasjonen kommer til plassen ved siden av Kviknehytta mandag 13.mai, kl. 14-18.

Med vennlig hilsen

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Hanne Maageng Olsen

Kommunikasjonssjef

Tlf. 62 49 48 00

Mobil. 415 16 830

hanne.maageng.olsen@fias.no»