I år er det 40 års jubileum for strukturtelling i Forollhogna villreinområde. Den første offisielle strukturtellinga i regi av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (som senere ble oppdelt i dagens NINA og Miljødirektoratet) ble nemlig gjennomført av Jon J Meli og Terje Skogland på Kampan ned mot Storbekkhaugan i september i 1980. Les mer…