Det begynner å bli grønt både nede i bygda og i fjellet nå pga. varmen vi fikk 17. mai.
Flere av fjellveiene er åpnet for sommersesongen, og vi gjentar her oppfordringen fra Plasseterveien
da den kan være fin og huske også på andre veier; Vis hensyn til dyr og andre trafikanter. Kjør på HØYRE side av veien slik at ikke alle kjører i samme hjulspor. Da blir veien bedre for alle.

Bildet er tatt 28. mai ved Gruva
Foto: Kari Nystuen