Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Les mer på nettsiden til Kvikne Fjellstyre.