Fredag 17.juni var siste skoledag ved Kvikne Skole.
Kulturskolens elever underholdt med musikk,
FAU overrekte blomster til skolen ved Jan Karstensen for vel gjennomført  skolebygging,
og det var kaffe og kaker.
Dagen avsluttet ute med natursti for store og små. Bildet ovenfor er fra naturstien.

Vi ønsker alle en fin sommerferie!