Videoen over viser det flotte ski og skiskytteranlegget vi har på Kvikne:

Mange dugnadstimer der!