Dugnadsgjengen står på, kommunestyret skal behandle søknad om tilskudd og leieavtale, og det er oppretta en konto for de som ellers vil støtte gjenåpning av bassenget.

– Vi er optimister og satser for fullt på å åpne i vår, sier medeier og dugnadsleder Kurt Fossum.

Med all den positiviteten og støtten, er han optimistisk på at bassengprosjektet til 1,8 millioner holder tidsskjema. Og at det ikke blir noe økonomisk mageplask!

– Hvis sluttfinansiering og de siste tekniske investeringene kommer på plass, mener vi å ha alt klart relativt kjapt etter påske, sier Fossum.

Det er sju år siden selve hotelldrifta med åpent basseng opphørte. Etter den tid har Kvikne-elevene blitt busset til Tynset for svømmeundervisning

Nå skal Tynset formannskap og kommunestyre behandle søknad om støtte fra næringsfondet samt leieavtale for Kvikne skole for svømmeopplæring.

Rådmannen innstiller på 500.000 kroner i støtte og en årlig leieavtale for kr 100.000. Se søknaden til kommunen her.

Dugnad og lokal oppslutning

Kviknedøler, hyttefolk og andre har tydeligvis savna hotellet med kafé og svømmebasseng. For det har vært en formidabel dugnad og oppslutning, forteller Kurt. Først med selve hotellet som åpna sist høst, og nå står bassenget for tur. Sammen med Erika og Pål Strand er han en av de tre lokale eierne.

I disse Korona-tider følger naturligvis Kvikne Fjellhotell og Kafe alle påbud og henstillinger fra kommune og myndigheter ellers. Så kafé og overnatting i skrivende stund stengt, der det henvises til oppdatert informasjon på Kvikne.no eller hotellets facebooksider.

Men nede i kjelleren går arbeidet med dusjanlegg/garderober og ikke minst basseng videre. Både med dugnadsfolk, medeiere og håndverkere.

Økonomisk støtte

– Heldigvis har mange både lyst og anledning til å stille på dugnad også her. Arbeidet starta etter nyttår, og hittil er det gjort dugnad/egeninnsats for over 400 000 kroner, anslår Kurt. Det går både på oppgradering av garderober, nye dusjer, ventilasjon, avfuktingsanlegg og oppgradering av selve bassenget.

Flere som ikke kan være med på dugnad, har etterspurt om de kan støtte rehabiliteringen av bassenget økonomisk. Tidligere er lokale grunneierlag forespurt om bidrag, men den samme kontoen kan brukes for privatpersoner eller bedrifter/foreninger som ønsker å støtte tiltaket.

Øremerket basseng

Bidrag vil bli øremerket på konto i Tolga Os Sparebank, konto 1885.18.27699, til innkjøp av teknisk bassengutstyr som avfuktingsaggregat med ventilasjon, nye moderne dusjer og utstyr til bruk i bassenget for unger og voksne.

Reåpning av selve bassenget er et ambisiøst prosjekt. I tillegg til selve investeringene på vel 1,8 millioner kroner, er det også dyrt å drifte. Ikke minst med strømkostnader til oppvarming og vedlikehold/rensing.

– Vi har ikke kunnet gjennomført alt dette uten bygdas innsats og kommunal støtte, poengterer Kurt Fossum, Erika og Pål Strand. For ordens skyld presiserer de at hotelldrift og eiendom er delt i to ulike selskaper. Det er Kvikne Fjellhotell AS som står som eier av hele eiendommen med bygning og basseng, slik at gaver er øremerket og sikret å bli i bygget.