Arbeidskarer: fra venstre Emil Meås, Gaute L. Kregnes, Magnus T. Brevad og Simen H. Nergaard.

Kvikne skole har hatt et prosjekt gående som går ut på å hjelpe andre. Disse fire «ryssene» har hjulpet til på Enan noen fredager.
Denne dagen var det å grave opp gamle buskfuru-røtter som skal fjernes for å kunne så i blomstereng. De har også hjulpet til med å skifte ut markiser på Enan og litt utvendig renhold.

«Det er trivelig å være med å hjelpe vaktmesteren!»