ENAN AVVIKLER ETTER HVERT HUSTELEFONEN PÅ GRUNN AV PRAKTISKE ÅRSAKER.

TELEFONNUMRE SOM SKAL BENYTTES ER:

 

Vakttelefon: (tilgjengelig 24/7): 477 91 818

 

 

Utetelefon: 477 91 817

 

 

 

Mvh

Enan tilrettelagte boliger