Godt besøkt Reitan-kveld i Kvikne Samfunnshus lørdag 11.2.
Dyktige aktører fra Ålen ga gjennom en allsidig festforestilling glimt fra livet til
Anders J Reitan, som var lærer og kirkesanger på Kvikne fra 1853 til han døde
i 1872. Reitan var en viktig mann for Kvikne og for sin samtid.
Gjennom ord, toner og tidsbilder fikk vi presentert Reitans liv.
På bildet ser vi Norvald Meland Sundan som den unge Reitan som får opplæring
på fela av Lomsk-Jakup i Anders Schjølbergs skikkelse.