Det er fortsatt mye snø igjen i fjellet og langt nedover dalsidene, så derfor er det fristende for reinen å trekke ned til jordene for å finne ferskt gras. Det er ett fint vårtegn og ganske vanlig at reinen dukker opp langt ned i bygda her på Kvikne.

Bukkene koste seg i vårsola 21.mai. Foto: Kari Nystuen

Vi oppfordrer alle med gjerder hvor reinen ofte kommer på jordene om å ta en ekstra sjekk på gjerdet etter vinteren. Slakke gjerder, piggtråd og strømtråder kan være farlige feller som reinen (og andre dyr) fort kan surre seg fast i og forårsake skader, eller i værste fall en pinefull død for dyrene.