Vegar Hyttebakk, bachelorstudent ved NTNU har på oppdrag fra Stiftelsen Vollan Gård på Kvikne i Hedmark utarbeidet en rapport om ferdsel, ferdselsleder og distribusjon fra klebersteinsbruddet på Kvikneskogen.

Ferdsel-klebersteinbruddet.pdf