Skjærtorsdag og bra vær betyr stor trafikk av skifolk som vil ta en påsketur innover Kviknefjella. Derfor holdt Plasseterveien en liten kontroll for å sjekke om alle betaler for kjøringen. Kontrollørene skjærtorsdag var Conrad Schärer og Torgeir Svergja som er ansvarlige for bomkassen og begge er grunneiere/medlemmer i Plasseterveien. – Vi kontrollerte trafikken i en og en halv time, og mange hadde betalt, men desverre ikke alle, kan Conrad og Torgeir fortelle. De som hadde betalt syntes det var veldig positivt at vi tok en kontroll av veien, fortsetter de. Nå varsler de at det nok kommer til å bli flere kontroller framover. – Vi er ikke ute etter å «ta» flest mulig med kontrollene, presiserer de, men håper brukerne av veien skjønner at det er viktig at de betaler for kjøringen. Plasseterveien investerte stort i ny asfalt for noen år siden, og det koster mye å holde fjellveien i orden.