Tiden går og ting forandres.Kvikne var en gang en egen kommune.
Det er vi ikke lengre nå.
Hvor går veien videre?
Kvikne Utvikling inviterer til møte der ordførerne i Tynset, Rennebu og Oppdal
får sjansen til å fortelle om hvilken vei de har staket ut.

Møtet holdes i Samfunnshuset torsdag den 3.november kl. 19.00
Kaffesalg.