Etter at vårt forrige webkamera fikk det litt tøft imot nordvesten, så har vi nå fått montert et nytt.
Det står oppe i Grøtlia, og viser Yset sentrum.
KvikneWeb
Vi håper at det er interessant å se hvordan det er på Kvikne!
Litt lengre ned på hovedsiden finner du også Vegvesenets kameraer ved Haugen bru og ved Litjfossen.
Er det noen som har webkamera installert og ønsker å ha det her på våre sider, så er det bare å ta kontakt med oss på epost.