Etter at forrige rektor sa opp sin stilling, har jobben som rektor vært utlyst to ganger. Ingen av søkerne ble ansatt, og derfor tok kommunen en alternativ løsning. Stein Grue skal derfor fungere som rektor fra og med skolestart i høst. Han skal få hjelp av Kari Hylen Balstad som vil ha en 20%-stilling som assisterende.Vi ønsker de to lykke til med jobben.