Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder har nå fått sitt eget nettsted med informasjon til publikum – https://forollhogna.info/

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har dermed to nettsteder;
Nasjonalparkstyret for Forollhogna – informasjon om forvaltning av verneområdene og;
Forollhogna – snille fjell, frodige seterdaler og levende bygder – informasjon om verneverdier og opplevelser.

Den nye nettsiden er en del av merkevaren Norges nasjonalparker og skal gjenspeile besøksstrategien for verneområdene i Forollhogna. Siden er foreløpig kun på norsk og vil bli oversatt til engelsk i løpet av våren.

Del gjerne nyheten med flere relevante aktører som kan vise besøkssiden!

Mange som tok en tur opp til Ruv i høst la sikkert merke til en merkelig «treboks» rett ved stien i bjørkelia ett stykke ovenfor Svartsjøen. Det er en ferdselsteller som teller hvor mange som bruker stien, og den er satt opp av miljøverndirektoratet/SNO. Telleren registrerte 621 passeringer fra august og ut året i fjor. Les mer i årsrapporten for Forollhogna nasjonalparkstyre (PDF-fil).
Ferdselstelleren fungerer med en type pyroelectric sensor (pyrolinse) som reagerer på kroppsvarme innenfor en avstand på maks. fire meter, så ingen blir fotografert eller filmet mens de passerer telleren.