Dette er et innlegg fra Kvikne Utmarksråd.

Tirsdag 10 august starter fellestakseringa på Kvikne. I dagene fram mot 15 august vil det bli taksert både på vestsida og østsida av Kvikne.

Takseringsesultatene brukes aktivt av Kvikne fjellstyre, Tynset kommune og private grunneiere til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauerenhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven. Kvikne utmarksråd har søkt og fått innvilget dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Det blir i år 22 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet og lykke til.