Inatur selger jakt for Kvikne Fjellstyre, og det er åpnet for å søke om villreinjakt for innenbygdsboende (søknadsfrist 31.mars), og småviltjakt (søknadsfrist 1.april) innenfor Kvikne Østre Statsallmenning.

Kjøp/søk jaktkort på småvilt her

Kjøp/søk jaktkort på villrein her