Som vi vet er folk flest i dag innehavere av betalingskort av ulike typer, og har i stadig mindre grad kontanter tilgjengelig. Også på Kvikne merker vi dette, og det har lenge vært pratet om at vi må få på plass en kortbetalingsløsning, som kan brukes på ulike arrangementer i bygda.
Nå har Kvikne Utvikling tatt tak i dette, og gått til innkjøp av terminal. Det legges så opp til at denne skal kunne lånes av lag og foreninger i bygda.
Vi takker Sparebanken Hedmark som har støttet oss økonomisk med dette.

Terminalen får sin ilddåp under førstkommende serierenn på ski, onsdag 29. januar.
Foruten at man der kan betale startkontingent for rennet med kort, vil idrettslaget være tilstede for å selge klubbdrakter og ta imot medlemskontingent. Vel møtt på onsdagskvelden, med kort (eller kontanter).

Ytterligere opplysninger om utlånsordningen kommer, etter at vi har kjørt en liten testperiode.