Vidar har kjørt fra Tørresvangen, opp Sottdalen og til gamle Børsjøveg og tilbake til Movangen. Jeg kjørte opp til tunntjønnan og ned i tunndalen, men kjørte meg fast 2 ganger pga overvatn på tjønnan!! Vær forsiktig på islagte vann, ikke trygt !

Skrevet av: Kjetil Moen