Satt klassiskspor med skutet og sporsetter i dag.

Skrevet av: Harald Svergja