Kjørt i går kveld/i natt med løypemaskina. Hadde frosset på, og spesielt i traseene som ble kjørt onsdag (24) var det hardt, og det måtte freses med maks hastighet med både sporfres og hovedfres samt kjøres sakte for å få til akseptabelt klassiskspor. Kjørte også Plasseterveien inn til nasjonalparkgrensa. Var en noe hard snøskuterskuter-rygg midt etter veien som gjorde det vanskelig å få det 100% plant helt ut til kantene, men ble likevel rimelig greit så det ut som.

Skrevet av: Harald Svergja