Helgas løype bli kjørt med oppstart 1200.
Kjører også rundt om Kaltberget, og en tur innpå Storinnsjøen i kveld

Skrevet av: Eivind