Kjørt med løypemaskina i dag. Begynner å bli temmelig tynnt fra Knekmyra (nedenfor Storfloen) mot Magnillsjøan no, så her bør det nok komme en del snø før det evt. kan kjøres noe mer. Likeså sør for Koidalen! Tenkte å kjøre til Haugen bru, men når jeg kom til 3. "barparti" ved Steinkleva sør for Støen ble valget å snu! Ellers er det greit med snø i skogsløypene fra Oddveien og nordover.

Skrevet av: Harald Svergja