Alle kirkene i Tynset kommune har nå fått LED-lys som utvendig belysning, og slik
ser Kvikne kirke ut nå etter mørkets frembrudd.
Les mer om LED-lys prosjektet her.

Jon Baxendale har tatt ett nytt flott og veldig detaljert bilde av altertavla.
Han har tidligere lagd en virituell tur inne i hele kirka.

Foto: Kari Nystuen