Kvikne har, i likhet med resten av regionen, store utfordringer med å opprettholde et stabilt folketall. Det jobbes med tiltak for å få folk til å flytte til kommunen, ikke bare til Tynset sentrum, men også til bygdene rundt.

Bygda vår har mye å by på. Vi har et allsidig landbruk og et allsidig næringsliv. Vi har 1.-10. skole, barnehage, og tilrettelagte boliger for eldre. Ikke minst er vi omkranset av flott natur med mulighetene det innebærer.

For de som ikke har jobb i bygda, men som likevel kan tenke seg å bo her, ligger både Rennebu, Oppdal, Alvdal og Tynset i grei pendleravstand. Men hvor kan de bo? Det er ikke sannsynlig at noen går til det skrittet det er å bygge hus uten å ha prøvebodd området først.

Mange hus står tomme store deler av året. Kan det være et alternativ for eierne å leie ut disse husene for kortere eller lengre perioder?

Vi i Kvikne Utvikling kan tenke oss å opprette en oversikt over hvor det er mulig å få leie seg et hus/leilighet for en periode. Hvis du har, eller vet om noen som har, en eller annen form for bolig som egner seg til utleie, blir vi glade hvis du sender ei melding på Messenger til Kvikne Utvikling. Alternativt send en e-post til Eli Estensgård (eli_esten@yahoo.no)
På forhånd takk!

Del gjerne