Kviknesida har fått 24 000,- fra næringsfondet fra Tynset kommune og 10 000 fra Trøndelag Kraft, totalt kr. 34 000,-. Takk til begge! Med disse bidragene kan vi starte en ønsket jobb som vi har tenkt på lenge med sidene. Dagens nettsted er ikke responsivt med smarttelefoner og nettbrett, noe som benyttes mere og mere av våre lesere. Det er i tillegg komplisert og tungvindt å redigere, noe som gjør at vi planlegger å bytte nettleverandør og flytte hele nettsiden. Derfor har vi søkt midler, og vært så heldige og fått positive svar!

Arbeidet med å bygge opp en ny side starter i høst.

Mye av strukturen som vi har hatt på kviknesiden vil vi nok fortsette med, men ønsker gjerne innspill på nye løsninger, eller andre måter å bygge opp sidene på. Ikke vær redd for å ta kontakt!
Vi har allerede tenkt på en del, og informerer om det her.

Lag og foreninger
Til alle som er med i lag og foreninger, tenk over om din forening fortsatt ønsker å ha side på den nye kviknesiden. Vi håper at en ny side blir enklere å bruke for alle, og ønsker at lag og foreninger i større grad kan redigere og legge inn informasjonen selv. Kanskje er det på tide at grunneierlag og veilag også informerer om sine aktiviter, samt kontaktinformasjon?

Arkiv, beite-og løyperapporter og møtereferater
Kviknesiden har blitt brukt til å rapportere om beiteoppsyn og skiløyper i mange år. Hvis det er av interesse å beholde disse dataene for ettertiden er det lurt å gå inn på arkivene og kopiere teksten for å lagre det i egne dokumenter som dere kan beholde selv. Det samme gjelder for møtereferater fra Kvikne Utvikling og Stiftelsen Vollan Gård.

Økonomi
kvikne.no har i alle disse årene blitt oppdatert og holdt vedlike på ren dugnad av frivillige. Bedrifter har betalt for å vises på forsiden og ha link til egen side, og det er inntektene fra de som har gjort at vi har kunnet betale for det det koster å drifte en nettside. Tusen takk til alle bedriftene som har vært med og støttet opp om kvikne.no opp igjennom årene. Uten deres bidrag hadde ikke den lokale nettsiden vår eksistert. Vi har i tillegg tatt litt betalt fra andre kommersielle aktører som har annonsert på siden. Lag og foreninger har bestandig hatt gratis plass på kvikne.no.

Frivillig donasjon
For fremtiden håper vi at kviknesiden fortsatt skal være gratis å lese for alle. Vi ønsker at mange får glede og nytte av siden framover. Men det tar mye tid å holde på med nettsiden, og vi håper derfor at noen av våre lesere vil donere en frivillig sum som kan fordeles på de som arbeider og bruker av sin fritid på å holde nettsiden oppdatert. Vi vil også gjerne ha med en ny frivillig som kan være med på laget, som kanskje kan ta over helt etterhvert, og ha det som en liten ekstrajobb på sikt? Det er bare å ta kontakt hvis du kan tenke deg å bli med!