Tradisjon tro, det er produsert «Kvikne-kalender» også i år!
En liten forskjell fra forrige årene, og det er at det er Songlaget som har
laget årets versjon.
Kalenderen kan kjøpes direkte av sangerne,
eller på Statoil Kvikne.
Leder Eli Estensgård kan kontaktes på tlf: 408 55 834