Foto: Kari Nystuen

Siden laget har 60-årsjubileum i år bestemte styret seg for å gjøre ekstra stas på Kjellfrid Stai
som var med da Husflidslaget ble stiftet, og hun fikk overrakt
kake og blomster av Kirsten Lund på Husflidens Dag, 8. september.
Jubileumsdagen ble avsluttet med en trivelig fest i Hesthåggån.

kvikne.no gratulerer, og ønsker husflidslaget lykke til videre!