Årets konfirmasjon i Kvikne Kirke ble avholdt lørdag 21.august, og 9 fine ungdommer ble konfirmert. Vi gratulerer!
Bak fra venstre: Maren Aurora Hylen, Ida Schärer, Gaute Langtjernet Kregnes, Ingvild Rønning, sokneprest Tina M. Solbakken, Maja Tørhaug Brevad. Foran fra venstre: Simen Hansæl Nergaard, Magnus Tørhaug Brevad, Gøril Estensgård, Noor Raymond Klarp. Foto: Kari Nystuen