11.juni ble 7 flotte ungdommer konfirmert i Kvikne Kirke.
Fra venstre: Prest Anders Helset Eriksen, Aila Natalie Strand, Bjørnhild Rønning Storli,
Tellev Rønning Skogli, Marie Grue, Gro-Marit Storinset, Nora Bjørsagård, Olga Rønning.

 

Vi gratulerer!