Eldreomsorgen i Tynset kommune er for tiden  mye diskutert.
Det har ført til flere «aksjoner», med underskriftskampanjer og lignende.
Tirsdag 24.februar skal kommunestyret ha møte.
Vi har fått oppfordring fra Kvikne Utvikling om å informere om dette møte,
og det som skal skje rundt det.