Sommeren har så langt vært både kald og våt, noe som har ført til stor vannføring i
bekker, elver og innsjøer. Her er Falningsjøen så full at det renner over overløpet.

Våren har også vært tøff, og den som vil krysse Russu må finne en annen måte enn å bruke brua.
Per Erik Lund har tatt bilde av det som er igjen av gangbrua.