Vi har fått en hilsen fra Enan:

TIl alle Kviknedøler og
ellers gode venner!
Brukere og ansatte ved Enan ønsker alle som har støttet,
besøkt og stått på for oss i året som har gått, ei riktig God Jul og et Godt Nytt År !